W sferze wykonawstwa specjalizujemy się w:

 • sieciach i instalacjach elektrycznych budynków przemysłowych,
 • sieciach i instalacjach elektrycznych obiektów użyteczności publicznej,
 • budowie sieci elektroenergetycznych nn i SN,
 • budowie stacji transformatorowych,
 • instalacjach elektrycznych wewnętrznych,
 • instalacjach logicznych,
 • instalacjach teletechnicznych,
 • instalacjach odgromowych,
 • automatyce przemysłowej,
 • prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych każdego typu,
 • wszystkich innych instalacjach elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
firma | projektowanie | wykonawstwo | rozdzielnice | realizacje | referencje | kontakt